Leveringsbetingelser

Levering til kantsten

Leveringen sker ved kantstenen eller, hvor bilen nemt kan holde ved boligen. Chaufføren stiller madrassen ved bilen, hvorfra du selv har ansvaret for at få den ind i boligen uden chaufførens hjælp. Det er vigtigt at du er hjemme i intervallet, så du kan kvittere for leveringen, da chaufføren ikke kan efterlade varen uden underskrift

 2-mandslevering  

Varerne leveres på det sted på leveringsadressen, som du har bestemt, forudsat at der er fri passage.

Inden vi leverer dine varer bedes du sikre dig, at der er fri og uhindret adgang til første mulige rum i boligen. Det vil sige, at varen kan passere trappeopgange, døråbninger, entre og lignende. Hvis vi ikke kan levere varen af pladsmæssige årsager, tilbageholder vi fragtgebyret, ligesom der også opkræves fragtgebyr for en evt. ny levering. 

Fodtøj

Chaufførerne må, af sikkerhedsmæssige hensyn, ikke tage deres sko af under levering af varer. Evt. afdækning af gulv er kundens eget ansvar og skal være sket, inden chaufførerne ankommer på adressen. Sund Søvn kan ikke stilles til ansvar for evt. rengøring af gulvbelægning/tæpper ved mangelfuld eller manglende afdækning.

Forgæves levering

Hvis du ikke er hjemme på det aftalte leveringstidspunkt, opkræves et gebyr på 350 kr. for at chaufføren skal køre tilbage på lageret med varerne. Desuden vil der være et fragtgebyr på yderligere 350 kr for en evt. ny levering. Ved forgæves levering påregnes minimum 2-3 dages ekstra leveringstid pga. genindlagring og ny ruteplanlægning. Er fragtmanden ikke kommet inden for det aftalte tidsrum, skal du meddele dette inden 24 timer til Sund Søvn på 40 93 38 49 eller pr. mail.

Modtagelse af beskadiget vare

Hvis emballagen er beskadiget ved levering eller bærer synlige tegn på defekt, skal der på fragtbrevet kvitteres for modtagelsen med forbehold for eventuelle skader på indholdet. Alternativt kan nægtes modtagelse af varen. Konstateres transportskaden først senere, skal der reklameres hurtigst muligt og inden for rimelig tid.

Beskadigelse af indbo/bolig ved levering

Sker der, ved levering skade på indbo eller bolig, skal dette noteres på fragtbrevet/følgesedlen inden chaufførerne forlader adressen. Herefter kontaktes Sund Søvn på 40 93 38 49.